Prezenty na komunię

Pierwsza Komunia Święta – jedno z tych świąt, które współcześnie wiąże się głównie z przygotowaniem, zarówno tym technicznym, jak i duchowym. Słowo techniczny, to dobre określenie – komunie to ogromny przesyt materialnego obcowania z całą otoczką, która się z tym świętem wiąże. Prezenty na komunię (https://www.taniaksiazka.pl/t/prezent-na-komunie) – słowo kluczowe w dniu pierwszej Komunii Świętej. Moment oczekiwania dziecka, który jest punktem kulminacyjnym. Prezenty na  komunię to kalejdoskop wszelkich materialnych przedmiotów, które z każdym rokiem są coraz droższe. Jednak w tym wyjątkowym dniu warto zaszczepić dzieciom poczucie, że nie tylko przedmiot, drogi prezent, jest najważniejszy. Ważne jest również, aby przygotować dziecko na ten dzień i zrozumienie tego szczególnego momentu, tak aby mogło nie tylko zapamiętać go z perspektywy prezentu, ale także pamiętać o pewnej wartości, jaką ten dzień może dostarczyć.

Jaką wartość ma komunia święta dla dziecka?

Wartość to nie tylko materialne odzwierciedlenie słów, ale także rozpowszechnianie pewnych idei, które mogą być bardzo przydatne na każdym etapie życia. Ta wartość jest zaszczepiana dzieciom od najmłodszych lat, a sposób, w jaki zostanie zrealizowana w przyszłości, może zostać nagrodzony. Sakrament jest także okazją do dzielenia się wartościami. Przygotowując dzieci do przyjęcia Ducha Świętego, można im przekazywać pewne wartości, idee, którymi powinny kierować się w życiu.

Wartość to także słowo. Dlatego jednym z bardziej wartościowych prezentów, jakie można dziecku podarować, jest książka. Być może wszyscy lub większość rodziców pamięta swój sakrament właśnie dlatego, że oprócz zegarka, otrzymali książkę. I nie tylko taką zwykłą, którą można spotkać w szkołach. Książka była dla nich pewnym oknem na świat, możliwością poznania czegoś, co było niejasne, nieoczywiste, nieznane. Dla współczesnego dziecka, książka może być oderwaniem od świata cyfrowego.

Książka jako prezent?

W ofercie księgarni internetowej lub księgarni stacjonarnej znajdują się pozycje specjalne, które można wybrać na komunie. Warto założyć, że każde dziecko jest pełne ciekawości świata, a każda książka może być punktem wyjścia dla jego przyszłych zainteresowań. Oprócz tradycyjnych książek (czyli specjalnych kopii Biblii lub pism świętych), które mogą uczyć dzieci sakramentu, dobrą rolę odegrają również różne książki tematyczne, albumy z całego świata czy książki popularnonaukowe. Młodość to czas na zgłębianie wszelkiego rodzaju informacji, które na długo pozostaną w pamięci dzieci. Wartość książki będzie towarzyszyła dzieciom przez wiele lat.